زخم

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
سوختگی با الکل

سوختگی با الکل

سوختگی با الکل خواندن این مقاله به تمامی کسانی که از الکل جهت روشن کردن اتش استفاده می کنند توصیه می شود: موضوع بحث ما در […]
خرداد ۴, ۱۳۹۸
سوختگی حرارتی

سوختگی های حرارتی

سوختگی حرارتی سوختگی های حرارتی در نتیجه انتقال گرما اتفاق می افتد به ویژه از طریق هدایت و تابش و انتقال گرما. اسیب های هدایتی وقتی […]