استومی

مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
کلستومی

کلستومی چیست

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه بازدیدها: 47کلستومی چیست؟ استوما چیست؟ چه مراقبت هایی از کلستومی باید انجام شود؟ ورزش و تغذیه در افراد دارای کلستومی چگونه است؟ روابط جنسی در افراد […]
خرداد ۴, ۱۳۹۷
استومی

استومی چیست؟

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه بازدیدها: 995استوما و استومی چه تفاوت هایی دارند؟ استوما چیست؟ استومی چیست؟ ایا استوما خود درد دارد؟ انواع استومی به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ […]
خرداد ۱۶, ۱۳۹۷
پانسمان زخم

پانسمان زخم

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه بازدیدها: 544پانسمان زخم پانسمان چیست؟ چرا پانسمان مهم است؟ اگر زخم پانسمان نشود،خوب می شود؟ ایا روی زخم را باز بگذاریم،خوب می شود؟ قدمت پانسمان به […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷
استوما

استوما

مدت زمان مطالعه 2 دقیقه بازدیدها: 85استوما به معنای دهان یا ورودی است و در برخی بیماران بوسیله جراحی استومی یک مجرای خروجی در سطح بدن ایجاد شده و جایگزین سوراخ […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
ostoma

استوما چیست

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه بازدیدها: 20استوما چیست؟ تفاوت استوما و استومی و کلستومی در چیست؟ چرا استوما برای ما مهم است؟ در اناتومیبه هر مجرای بازی اصطلاحا استوما و جمع […]