دبریدمان زخم و سوختگی و زخم بستر و انواع آن

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستدبرید چیست؟ ایا دبریدمان ضروری است؟ چند مورد دبریدمان داریم؟ برای رسیدن به سوالاتتان با ما همراه باشید. دبریدمان زخم دبریدمان (Debridment) یعنی زدودن بافت های مرده از سطح زخم و رسیدن به بافت زایا و این فرایندی است که به منظور برداشتن بافت های نکروزه انجام می گیرد. معمولا …

دبریدمان زخم و سوختگی و زخم بستر و انواع آن ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست