زخم سوختگی

خرداد ۴, ۱۳۹۸
سوختگی حرارتی

سوختگی های حرارتی

سوختگی حرارتی سوختگی های حرارتی در نتیجه انتقال گرما اتفاق می افتد به ویژه از طریق هدایت و تابش و انتقال گرما. اسیب های هدایتی وقتی […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۸