گرافت پوستی یا پیوند پوست

2019-10-04T01:40:17+03:30

گرافت چیست؟ چرا گرافت؟ ایا می توان زخم های سوختگی را گرافت نکرد؟ معایب و مزایای گرافت چیست؟ گرافت در چه کسانی نباید انجام شود؟ برای پی بردن به سوالات [...]