پماد زینک اکساید zinc (روی)

2019-10-25T21:06:22+03:30

پماد زینک چیست؟ چه کاربرد هایی دارد؟ کاربرد پماد زینک در سوختگی چیست؟ تعریف کلی از پماد زینک اکساید در پزشکی و بهداشت این ترکیب با نام زینک اکساید یا [...]