پماد سیلور سولفادیازین (فلامکسین)

2019-10-04T11:38:23+03:30

آنچه که باید درباره اشکال سیلور در دنیای پانسمانها باید بدانیم. پانسمان سیلور: پانسمان بر پایه سیلور یک تاریخ طولانی در سوختگی های موضعی دارد.سیلور یک عامل کشنده وسیع الطیف در [...]