صفحه نخست


درباره ما


كلينيک آموزش ، پيشگيری و درمان زخم و سوختگی


24 ساعت اول سوختگی زمان طلایی در درمان زخم سوختگی است و هرچه اقدامات درمانی سریع تر آغاز شود احتمال بروز عوارضی همچون عفونت زخم سوختگی و ایجاد بافت های مرده کاهش خواهد یافت.
درمان زخم سوختگی بسته به میزان وعمق آسیب ایجاد شده متفاوت است.
پانسمان زخم سوختگی که اغلب حاوی آنتی بیوتیک های موضعی است میزان عفونت و حتی نیاز به جراحی را در سوختگی های وسیع به حداقل می رساند.
درمان به موقع زخم و سوختگی همچنین از ایجاد اسکارهای ناشی از بافت های مرده پیشگیری می کند.

ما شما را در تمامی مراحل زندگی توانمند ميسازيم تا از حوادثی كه منجر به سوانح سوختگی ميشود در امان باشيد.
كسانی كه ديابت داريد ما به شما آموزش می دهيم كه دچار زخم ديابتی نشويد.
كساني كه به هر دليل در بستر بيماری اند و قادر به حركت نيستند ما نميگذاريم كه شما به زخم بستر دچار شويد.
همه زخم ها محكومند به خوب شدن جز زخم زبان.

نمونه های بهبودی

درمان زخم