کلستومی چیست

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
Latest posts by محمدحسین شهرابادی (see all)
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستکلستومی چیست؟ استوما چیست؟ چه مراقبت هایی از کلستومی باید انجام شود؟ ورزش و تغذیه در افراد دارای کلستومی چگونه است؟ روابط جنسی در افراد دارای استومی به جه شکل است و باید قبل از روابط جنسی چه اقداماتی انجام داد؟ نماز خواندن و انجام فرایض دینی در دارندگان کلستومی …

کلستومی چیست ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست