کلستومی چیست

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستکلستومی چیست؟ استوما چیست؟ چه مراقبت هایی از کلستومی باید انجام شود؟ ورزش و تغذیه در افراد دارای کلستومی چگونه است؟ روابط جنسی در افراد دارای استومی به جه شکل است و باید قبل از روابط جنسی چه اقداماتی انجام داد؟ نماز خواندن و انجام فرایض دینی در دارندگان کلستومی …

کلستومی چیست ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست