ضایعات نخاعی چیست؟ | کمر و گردن |

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستضایعات نخاعی چیست؟  از ضایعان نخاعی چه می دانید؟ کسانی که دچار ضایعات نخاعی می شوند باید جه اقداماتی انجام دهند؟ در ضایات نخاعی چه اتفاقاتی برای اندام های ما می افتد؟ آسیب دیدگی به هر قسمت از نخاع یا اعصاب در انتهای کانال نخاعی (cauda equina) – اغلب باعث ایجاد …

ضایعات نخاعی چیست؟ | کمر و گردن | ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست