استومی چیست؟

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستاستوما و استومی چه تفاوت هایی دارند؟ استوما چیست؟ استومی چیست؟ ایا استوما خود درد دارد؟ انواع استومی به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ هر چند در گفتگوها و حتی برخی نوشته‏ها  “استومی” و “استوما” را معادل هم بکار می‎برند اما در تعریف استومی می‏بایست یک تفاوت بسیار کوچک …

استومی چیست؟ ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست