استومی چیست؟

2019-08-22T22:50:59+04:30

استوما و استومی چه تفاوت هایی دارند؟ استوما چیست؟ استومی چیست؟ ایا استوما خود درد دارد؟ انواع استومی به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ هر چند در گفتگوها و [...]