انواع پمادهای زخم و سوختگی چیست این پمادها چه کاربردی دارند؟

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستانواع پماد های زخم و سوختگی چیست؟ پماد های زخم و سوختگیچه کاربردی دارند؟ در این مقاله سعی داریم انواع پماد های سوختگی که در درمان سوختگی استفاده می شوند را با هم بررسی کنیم. پماد های مورد استفاده در سوختگی پماد وازلین وازلین یکی از پماد هایی است که در …

انواع پمادهای زخم و سوختگی چیست این پمادها چه کاربردی دارند؟ ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست