پماد نیتروفروزان چیست؟ | کرم نیتروفروزان | کاربردها فواید و عوارض

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستNitrofurazone (Topical) پماد نیتروفورازون چیست؟ پماد نیتروفورازون چه کاربردهایی دارد؟ پماد نیتروفورازون در کجا باید مصرف شود و در کجا منع مصرف دارد؟ برای رسیدن به پاسخ هایتان با همراه باشید. تا به حال حتما اسم پماد نیتروفورازون به گوشتان خورده است.این پماد معمولا در سوختگی ها به کار می رود.سوختگی …

پماد نیتروفروزان چیست؟ | کرم نیتروفروزان | کاربردها فواید و عوارض ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست