پماد مفناید چیست؟ موارد استفاده و عوارض

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
Latest posts by محمدحسین شهرابادی (see all)
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستپماد مفناید چیست؟ پماد مفناید چه کاربرد هایی دارد؟ باید ها و نباید های پماد مفناید چیست؟ در چه کسانی نباید از پماد مفناید استفاده کرد؟ مفناید چیست؟ مفناید استات به صورت کرم محلول در اب ۸۵ درصد و محلول ابکی ۵ درصد وجود دارد.نام تجاری ان سولفامیلن است و …

پماد مفناید چیست؟ موارد استفاده و عوارض ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست