سرما زدگی | یخ زدگی | درمان زخم

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
Latest posts by محمدحسین شهرابادی (see all)
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرستیخ زدگی چیست؟ یخ زدگی یک اسیب تروماتیک است که هنگامی که دمای بافت به دمای انجماد می رسد اتفاق می افتد.یخ زدگی یک اسیب مشترک در ایالات متحده بین افراد بیخانمان و کسانی که در حاشیه شهر زندگی می کنند و شرایط اجتماعی و اقتصادی بدی دارند اتفاق می …

سرما زدگی | یخ زدگی | درمان زخم ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست