سرما زدگی

2019-11-06T20:47:39+03:30

یخ زدگی یخ زدگی یک اسیب تروماتیک است که هنگامی که دمای بافت به دمای انجماد می رسد اتفاق می افتد.یخ زدگی یک اسیب مشترک در ایالات متحده بین افراد [...]