پانسمان آلژینات
پانسمان آلژینات

پانسمان الژینات چیست؟

الژینات چیست؟

پانسمان آلژینات چیست؟

آلژینات چه کاربرد هایی دارد؟

موارد مصرف آلژینات پیست؟

در کجا نباید از آلژینات استفاده کرد؟

برای رسیدن به پاسخ سوالاتتان با همراه باشید.

پانسمان آلژینات چیست؟

پانسمان های آلژینات زیست تخریب پذیر ساخته شده از جلبک دریایی حداقل به پنجاه سال قبل باز می گردند و آلژینات تجاری در دسترس از سال ۱۹۸۳ موجود است. غالباً در زخم هایی با اگزودا(ترشح) زیاد استفاده می شود ، آلژینات های مورد استفاده در تولید این پانسمان ها از انواع جلبک دریایی برداشت شده است و با همین عنوان در سراسر جهان ساخته می شوند.

احتمالاً مورد استفاده بیش از حد ، این پانسمان ها در ادبیات پزشکی در مقایسه با سایر پانسمان های مدرن به خوبی مطالعه و مستند نشده اند.

آلژینات
آلژینات

پایه تشکیل دهنده پانسمان الژینات از چیست؟

پانسمان های آلژینات کلسیم از نمک های آلژنیک اسید به دست آمده از جلبک ها ساخته می شوند که در جلبک دریایی یافت می شود.

آنها به جذب بیش از حد اگزودات زخم و تشکیل ژل غیر چسبنده معروف هستند ، که باعث ترمیم بهبود زخم ها با ارتقاء یک محیط مرطوب کننده زخم مرطوب می شود و تسهیل دبریدمان ، و کمک به جلوگیری از تروما در بستر زخم و پوست اطراف آن نیز می شود.

آلژنیک اسید پیست؟

آلژنیک اسید یک پلی ساکارید است که از ترکیبات اسید مانورونیک و گالورونیک تشکیل شده است. نمک های سدیم و کلسیم اسید آلژنیک توسط عصاره قلیایی دیواره های سلولی جلبک دریایی تهیه می شود.

محلول کلوئیدی حاصل از آلژینات سدیم با افزودن کلرید کلسیم رسوب می شود و رسوب مجدداً با استفاده از کربنات سدیم حل می شود تا آلژینات با مخلوطی از یون های سدیم و کلسیم تولید شود.

 پانسمان های مختلف آلژینات بسته به نسبت باقیمانده های مانورونیک و اسید گالورونیک (که بستگی به منبع گیاه شناسی آن دارد) و محتوای یون های کلسیم و سدیم در خواص شیمیایی و فیزیکی در دسترس هستند و از نظر خواص شیمیایی متفاوت هستند.

وازلین چیست؟ معایب و مزایا وازلین

 محتوای بالای اسید مانورونیک باعث تقویت ژل می شود و مقدار زیاد اسید گالورونیک باعث تقویت یکپارچگی فیبر برای بسته بندی می شود.

پانسمان الژینات ساده ابعاد پنج در پنج
پانسمان الژینات ساده ابعاد پنج در پنج

در ابتدا ، پانسمان آلژینات به عنوان یک پشم گشاد از الیاف آلژینات کلسیم موجود بود. اخیراً ، آنها همچنین از الیاف بافته شده برای ساختن سازه ای منسجم تر ساخته شده اند و این باعث افزایش مقاومت پارچه در هنگام خیس شدن با مایع زخم می شود.

سایر پانسمان ها از آلژینات یخ زده خشک تولید شده اند
الیاف آلژینات اگزودات زخم را جذب می کنند تا یک ماتریس ژل ایجاد کنند. تبادل یون بین یونهای کلسیم الیاف آلژینات و یون های سدیم در اگزودات رخ می دهد.

هنگامی که بخش قابل توجهی از یون های کلسیم موجود در فیبرها توسط سدیم جایگزین شده اند ، الیاف متورم می شوند تا ژل روی سطح زخم تشکیل شود.

ژل الیاف همچنین امکان برداشتن راحت پانسمان را فراهم می کند

برخی فرمول های پانسمان همچنین حاوی بخش قابل توجهی از آلژینات سدیم برای بهبود خواص ژل پانسمان هستند.

نشان داده شده است که الیاف آلژینات در هنگام تشکیل ماتریس ژل ، باکتریها را جذب و نگه می دارند ، که می تواند در حین تغییر پانسمان برداشته شود.

پانسمان الژینات ساده
پانسمان الژینات ساده

 ژل رطوبت را جذب کرده و محیطی مناسب را برای بهبود بهینه زخم حفظ می کند. نکته

پانسمان های آلژینات می توانند تا ۲۰ تا ۳۰ برابر وزن خود را در مایع زخم جذب کنند

پانسمانهای آلژینات کلسیم در هنگام انتقال از دبریدمان به مرحله ترمیم زخم بر روی زخمهای متوسط ​​تا شدیدا اگزودا استفاده می شود.

نکته

 زخمهای خشک را نباید با این پانسمان ها درمان کرد زیرا آنها خاصیت آبرسانی ندارند.

همچنین نشان داده شده است که پانسمان آلژینات کلسیم خاصیت بند اوردن خونریزی را دارند. پانسمان ها لخته شدن زخم ها را بهبود می بخشند و همچنین برای تقویت هموستاز در طی روشهای مختلف جراحی استفاده می شود

پانسمان امنیون چیست؟

یون های کلسیم آزاد شده از پانسمان ها به تقویت فعال شدن پروترومبین در جریان لخته شدم معروف هستند.

ساختار فیبری درهم تنیده پانسمان بیشتر به اثربخشی در انعقاد خون کمک می کند. روی به برخی از پانسمان های آلژینات اضافه شده است تا خصوصیات هموستاتیک آنها افزایش یابد.

پانسمان الژینات
پانسمان الژینات

علاوه بر قابلیت کنترل رطوبت آنها ، پانسمان های آلژینات همچنین برای بهبودی از طریق یک اثر تعدیل مستقیم روی ماکروفاژهای زخم پیشنهاد شده اند.

برخی از پانسمان ها می توانند ماکروفاژهای انسانی را برای ترشح سیتوکین های ضد التهابی در بستر زخم مزمن که فرضیه تولید سیگنال ضد التهابی است که ممکن است آغازگر یک مرحله التهابی متوقف شده برای بهبود زخم در زخم های مزمن باشد ، فعال کند.

طبق گزارش ها ، پانسمان ها باعث افزایش اپیتلیالیزه شدن و تشکیل بافت گرانول می شوند. به دلیل این ویژگی ها ، پانسمان های آلژینات کلسیم زیست فعال در نظر گرفته می شوند.

 

ترکیب پانسمان آلژینات شامل چه مواردی است؟

پانسمان
پانسمان

استفاده اولیه از پانسمان آلژینات شامل الیاف آلژینات کلسیم است که به یک شکل یک پشم گشاد (پشم شیشه) تشکیل می شود. اخیراً ، این ساختار با درهم کشیدن الیاف بهبود یافته است به طوری که هنگام خیس شدن با خون یا اگزودا، پانسمان قوی تر می شود.

پانسمان های آلژینات می توانند ۱۵-۲۰ برابر وزن خود را در اگزودات جذب کنند و در طیف وسیعی از محصولات از جمله ورقه های صاف ، طناب و روبان تولید می شوند.

از پانسمان های طناب و روبان برای بسته بندی زخم های حفره استفاده می شود ، در حالی که از ورق های صاف روی زخم های سطح استفاده می شود.

بعضی از محصولات چسبنده هستند اما اغلب از پانسمان ثانویه مناسب برای نگه داشتن آلژینات در محل استفاده می شود و حاوی اگزودات اضافی است.

پانسمان آلژینات سدیم کلسیم
پانسمان آلژینات سدیم کلسیم

آلژینات سدیم در برخی محصولات به منظور بهبود ژل استفاده می شود. سایر محصولات با استفاده از آلژینات یخ زده ، ثبات را بهبود می بخشند. ماهیت ژل به گروه‌های M ، G و MG موجود در آلژینات بستگی دارد. پانسمان آلژینات با گروه های M بالا دارای ظاهر مولکولی صاف مانند روبان است و ژلی سریعتر ، نرم تر و الاستیک را تشکیل می دهد.

بتادین چیست؟ | پوویدون آیوداین | موارد استفاده از بتادین | عوارض Betadine

پانسمان آلژینات غنی از ژل ، ژل مانند زنجیره ای و خمیده ای ایجاد می کند که کندتر شکل می گیرد. پانسمان های آلژینات غنی از G به راحتی از بین می روند ، در حالی که پانسمان های آلژینات غنی از M تمایل به حل شدن دارند ، اگرچه با استفاده از سالین می توان آنها را با خیس کردن برداشت.

توجه: این آلژیناتهای “حل شونده” هرگز نباید در زخم های سینوس یا زخم های تونلی یا حفره ای قرار گیرند.

برخی از محصولات پانسمان آلژینات همچنین دارای مواد ضد میکروبی اضافه شده مانند روی یا نقره هستند. بطور کلی ، این موارد فقط باید طبق نسخه  پانسمان های ضد میکروبی حداکثر ۱۴ روز توسط نسخه استفاده شوند. برای استفاده همیشه به دستورالعمل های سازنده مراجعه کنید.

چگونه Alginate پانسمان در بهبودی کمک می کند؟

درمان زخم با پانسمان
درمان زخم با پانسمان

هنگامی که برای پوشیدن زخم که به شدت زیاد است استفاده می شود ، یون های کلسیم موجود در پانسمان با یون های سدیم موجود در مایع زخم تعامل دارند. این واکنش باعث می شود که فیبر موجود در پانسمان متورم و تا حدی در ژل حل شود. میزان تورم پانسمان آلژینات به ترکیب شیمیایی محصول و منبع ساخت ان بستگی دارد.

زخمهای مشخص شده برای استفاده پانسمان Alginate

آلژینات ها در شرایط مختلف زخم قابل استفاده هستند. با وجود زخمهای درشتی که باعث ایجاد اگزودات نیز می شوند ، پانسمان آلژینات یک پوشش مرطوب را برای جلوگیری از خشک شدن زخم فراهم می کند و اجازه می دهد زخم سریعتر بهبود یابد.

شرایط زخم رایج که در آن می توان پانسمان آلژینات استفاده کرد: 

 • زخم های فشار
 • زخم پای دیابتی
 • زخمهای حفره
 • زخم پای وریدی
 • زخمهای بعد از عمل
 • زخم تروما
درمان سوختگی پا
درمان سوختگی پا

سوختگی های سطحی

در بیشتر مواقع ، پانسمان های آلژینات می توانند برای ۵-۷ روز بدون تغییر باقی بمانند ، مگر اینکه به ظرفیت اگزودات رسیده باشد.

پانسمان هیدروژل

در زخم های بستر و زخم های الوده باید زوتر از سه روز زخم معاینه شود.

 

مراحل استفاده از پانسمان آلژینات

به طور کلی ، استفاده از پانسمان آلژینات یک فرایند ساده است که بهترین اقدامات مراقبت از زخم را برای ان اجرا کرد.

 • برای تمیز کردن ناحیه زخم از محلول نمکی (یا پاک کننده زخم) استفاده کنید
 • زخم را خشک کنید.
 • پانسمان آلژینات را روی زخم قرار دهید.
 • در صورت لزوم ، یک پانسمان ثانویه را در بالای آلژینات قرار دهید تا آن را در محل خود نگه دارد و مایعات اضافی را جذب کند.
 • روزانه پانسمان را بررسی کنید و در صورت آلوده بودن زخم روزانه محل زخم را معاینه کنید.
 • باند را هر ۵-۷ روز یک بار یا وقتی که اگزودات نشت می کند از لبه ها یا بانداژ ثانویه تغییر دهید.
 • هنگام برداشتن پانسمان آلژینات ، ابتدا از محلول نمکی استفاده کنید تا ابتدا آن را مرطوب کنید و از آسیب دیدن (بستر زخم / بافت گرانوله) خودداری کنید.
 • اگر پانسمان به زخم چسبیده است ، برای شست و شو از محلول نمکی استفاده کنید.
الژینات
الژینات

مزایای پانسمان آلژینات

در کنار داشتن یک جاذب عالی ، پانسمان های آلژینات منطقه آسیب دیده را از عفونت های باکتریایی محافظت می کنند و یک محیط مرطوب را حفظ می کنند که باعث بهبودی سریعتر و کارآمد تر می شود. استفاده از پانسمان آلژینات آسان است و از قابلیت مانع بالایی برخوردار است. علاوه بر این ، تعداد کمی از افراد به آلژیناتها حساسیت دارند.

پانسمان آلژینات کلسیم
پانسمان آلژینات کلسیم

موارد منع مصرف پانسمان آلژینات

پانسمان آلژینات برای زخمی که به شدت خونریزی می کند ، یا برای زخم هایی که خشک هستند یا دارای حداقل اگزودات هستند ، درمانی مناسب نیست. آنها همچنین گزینه مناسبی برای زخم های جراحی یا سوختگی درجه سوم نیستند. استفاده از پانسمان روی تومورها یا هر زخم دارای رگهای خونی در معرض احتیاط نیز باید استفاده شود زیرا از بین بردن پانسمان ممکن است باعث خونریزی تازه شود.

PHMB چیست (پانسمان انتی باکتریال)

در حالی که عنوان برخی دیگر از انواع پانسمان ها مشهور نیست ، پانسمان آلژینات دارای خواصی است که برای انواع مختلف زخم ، به ویژه زخم هایی که نیاز به پانسمان جاذب دارند ، انتخاب خوبی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و برای درمان در منزل اعم از انواع زخم سوختگی زخم بستر از بین بردن جای زخم با لیزر و دیگر خدمات پرستاری همچون تزریقات سرم تراپی با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۰۴۰۵۲۰۷

شهرابادی

 

 

پی ار پی (PRP) یا پلاسمای غنی از پلاکت چیست؟

پانسمان هیدروکلوئید (کامفیل) چیست؟

پانسمان امنیون

ویتامین ها و مواد مغذی که کمک به بهبود زخم می کنند

پماد سیلور سولفادیازین (فلامکسین)

گرافت پوستی یا پیوند پوست

زخم بستر چیست

 

منابع

https://www.o-wm.com/content/wonder-calcium-alginate

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alginate-dressing

https://www.vitalitymedical.com/alginate-dressing.html

https://www.nursingcenter.com/journalarticle?Article_ID=858294&Journal_ID=417221&Issue_ID=858281

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6027439/

 

 

محمدحسین شهرابادی

محمدحسین شهرآبادی دانشجوی پزشکی عمومی محقق و‌ پژوهشگر در زمینه زخم و سوختگی و استومی فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان زخم و سوختگی و استومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته پرستاری سال ۱۳۹۳ کارشناس زخم بیمارستان مهر از سال ۹۳ تا ۹۸ مشاور کارشناس زخم در امور بیماران ضایعات نخاعی کارشناس زخم مرکز بهزیستی مولوی سال ۱۳۹۴ گذراندن طرح نیروی انسانی از سال ۹۵ تا ۹۷ در مرکز سوانح سوختگی شهید مطهری گذراندن کورس زخم و سوختگی و استومی در آکادمی لوهمن روشه در کشور المان سال ۲۰۱۷ مدرس و برگزار کننده دوره های زخم و سوختگی...

این پست دارای یک نظر است

 1. شمس الدین

  بسیار عالی بود سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید